Viesnīca Kaļķu ielā 20, Rīga

Ēkas rekonstrūkcija viesnīcas izbūvei.